top of page

kontakt oss

Fra 15. april til 15. september er telefon betjent av vaktmester, ellers er det styreleder, Jon-Erik Kristoffersen, som svarer på telefon.

Tlf: 47 60 85 54

Email: post@myrvoldcamp.no

Vaktmester: vaktmester@myrvoldcamp.no

Utleie: utleie@myrvoldcamp.no

Lønsvikveien 51, 1684 Vesterøy

MØT STYRET

Jon_Erik.jpg

Jon-Erik Kristoffersen

Styreleder

Tlf: 90144896

Epost: jon@newwave.no

Gjermund.jpg

Gjermund Ødergård

Nestleder

Tlf: 91390352

Epost: gjermund.haandball@gmail.com

Anne_Grete.jpg

Anne Grete Dale Abrahamsen

Sekretær / kasserer

Tlf: 95791645

Epost: anne.grete.abrahamsen@so-hf.no

Roald.jpg

Roald Johansen

Styremedlem

Tlf: 48128525

Epost: -

Inge.jpg

Inge Moum

Styremedlem

Tlf: 97721757 

Epost: -

Per_Øyvind.jpg

Per Øyvind Edell

Styremedlem

Tlf: 48075107 

Epost: per_oivind.edell@getmail.no 

Roger.jpg

Roger Ramberg

Styremedlem

Tlf: 48238505

Epost:  roger.ramberg@gmail.com

Susann.jpg

Susann Pettersen

Styremedlem

Tlf: 95836203

Epost:  susannpett_84@hotmail.com

Vidar.jpg

Vidar Schei

Styremedlem

Tlf: 94840929 

Epost: vidar.schei@fellesforbundet.org 

Rene_Barnegruppa.jpg

Jon-Rene Kristoffersen

Barnegruppa

Tlf: -

Epost: rene@firmagaver.no

Kristin.jpg

Kristin Gjærløw

Varamedlem

Tlf: - 

Epost: -

Hans_Arne.jpg

Per Arne Hansen

Varamedlem

Tlf: 48261787

Epost: 

per.arne.hansen@fellesforbundet.org

bottom of page