top of page

Nå er bookingen åpen for å leie hytte, båtplass, bobil,campingvogn plass for sesongen 2023.


Om man er medlem i én av eierforeningene, husk å oppgi medlemsnr ved bestilling.


Mvh Styret.

Plassen åpner i år fredag 14.April og stenger søndag 17.September.Vel møtt til en ny sesong.


Styret

Myrvold FeriehjemVi varsler med dette at vi vil foreta markante prisjusteringer foran kommende sesong.


Dessverre ser vi at i den urolige tiden vi er i, medfører at mange har økt sine priser kraftig i løpet av 2022, og nå kommer det ytterligere signaler om økninger i 2023. Strøm og drivstoff er en ting, men Hvaler kommune har allerede signalisert kraftig prisstigning på renovasjonsavgiften, i tillegg til at det ligger an til markant økning i eiendomsskatten på Hvaler. Samtidig har den generelle prisstigningen vært betydelig i dette året, og har gjort at Myrvold Feriehjem har hatt økte kostnader på det meste.


Samtidig er vi helt avhengig av å få fortsatt arbeidet med å oppgradere plassen, ta igjen vedlikeholdsetterslepet, investere for å sikre fortsatt drift for fremtiden. Dermed er vi helt avhengig av å få økt prisene på plassen for å få driften til å gå rundt.


Samtidig har vi forståelse for at det i den tiden vi er inne i, der alle har fått økte utgifter, så kommer disse økte prisene ubeleilig. Men gjør vi ikke disse justeringene nå, så er vi usikre på om vi vil klare å opprettholde driften av plassen i overskuelig fremtid. Det er et være eller ikke for Myrvold Feriehjem.


De nye prisene for 2023, gjør at Myrvold Feriehjem fortsatt er blant de billigste campingplassene i Østfold, og målet til styret er at Myrvold Feriehjem skal være et rimelig ferietilbud også i framtiden, et godt tilbud for alle i vårt samfunn.


Vil disse økte prisene føre til betalingsvansker for dere som har plass her, ta kontakt med oss, så vil vi være så behjelpelige som mulig for å finne betalingsløsninger som gjør det mulig å fortsatt ha plass hos oss.


De nye prisene for 2023 finner du under fanen ``priser``.
Styret

Myrvold Feriehjem

1
2
bottom of page