Søk
  • Admin

Regelverk for Myrvold Feriehjem

Fredag 5. april 2019"Myrvold Feriehjem har ikke hatt mange regler, og plassen har levd greit etter ordtaket «frihet under ansvar». På årsmøtet til Myrvold i april 2018, ble det bestemt av eierforeningene, at plassen måtte få på plass et regelverk, både for å sikre plassen for mindre problemer, men også sikre brukerne like rettigheter, lik og rettferdig behandling. Styret i Myrvold fikk frem til neste årsmøte på seg til å utforme dette regelverket. Det har resultert i dette heftet her."


93 visninger0 kommentarer

© 2020 Myrvold Feriehjem