Søk
  • Admin

Brev til beboere

Tirsdag 22. januar 2019


Varsel om prisendringer fra sesongen 2019

Styret i Myrvold Feriehjem, sammen med eierne, har besluttet å gjennomføre sårt tiltrengte investeringer på plassen.


Det viktigste er et nytt strømnett, som tilfredsstiller dagens standarder, og samtidig vil vi gjøre en utbedring, slik at hver vogn får sin egen 16A linje. Vi tar vekk alle ledninger som i dag er i luftlinje, og legger disse i bakken.


Videre kommer vi til å investere i et helt nytt bryggeanlegg. Det blir et topp-moderne anlegg med betongelementer. Her vil vi ha nærmest det samme antall plasser som i dag, men det blir tre kategorier på båtplasser, jolleplass, 3meter og 4meter.


Det vil også bli lagt ledning for vann og kloakk til fire utleiehytter. På sikt skal alle hyttene få innlagt vann og kloakk.


Får å få på plass disse investeringene må plassen ta opp lån, i størrelsesorden 2,5 millioner kroner. For å kunne få på plass dette, må vi dessverre øke prisene på plassen. Så prisene for 2019 blir som følger:Dette brevet blir sendt ut fordi dette er relativt høye prisjusteringer nå foran sesongen 2019. Her føler styret i Myrvold Feriehjem at det er på plass å informere godt om dette, og hvis noen av våre brukere av plassen synes dette blir i det høyeste laget, åpner vi for å finne mulige betalingsløsninger som vil gjøre overgangen enklere, eller åpne for at leieforholdet avvikles.


Styret innfører at sesongleien deles opp i to innbetalinger, der første del vil ha et forfall den 30.mars, og siste del 30.mai. Videre vil de som har båtplass, få en innbetalingsdato med forfall 30.juni.

Vi håper at alle våre campere ønsker å være med oss videre, men har forståelse for at dette er økninger som kan gjøre det vanskeligere for enkelte.


Gi oss tilbakemelding hvis dette kan bli vanskelig å betale over to innbetalinger, eller om du ønsker å avslutte leieforholdet. Vi ønsker svar på dette innen torsdag 28.februar.


Send oss en e-post; feriehjemmet@myr-vold.no eller ring Roald på tlf: 481 28 525.


Styret ønsker også å informere om at Myrvold Feriehjem jobber med et nytt regelverk for plassen. Dette er pålagt styret av eierforeningene. Dette regelverket innføres fra sesongstart 2019, men i oppstartsåret, vil styret vise skjønn ved brudd på de nye bestemmelsene. Når regelverket er ferdig og godkjent av eierforeningene, vil det bli lagt ut på Myrvolds hjemmeside, og på facebook.


Til sist vil vi ønske alle tilbake til det som er en jubileumssesong for Myrvold. Den 1.august er 100års dagen til Myrvold Feriehjem, og dette skal markeres i løpet av sesongen. Så håper vi på en flott, solrik og varm sesong for alle som er glad i denne flotte plassen.Mvh.

Styret i Feriehjemmet Myrvold

324 visninger0 kommentarer

© 2020 Myrvold Feriehjem